Nghệ sĩ thế giới

Tin-ảnh: Jeff Koons tung tẩy.
Ai Weiwei được tự do hơn

         

Ý kiến - Thảo luận

14:28 Monday,25.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

"...nhưng báo chí thì tha hồ chỉ trích một chiều." (trích chú thích ảnh Ai Weiwei bị ngăn dự phiên điều trần về việc thuế má của công ty ông.)

Câu này khiến tôi nhớ tới một bài thơ rằng:

Báo chí văn chương thật đáng buồn:
Một thằng ọ oẹ, chục thằng nôn,
Rằng hay, hết sức xun xoe tán,
Bảo dở, thi nhau xỉa xói dồn.
Mẹ hát con khen đâu phải tốt,
Chồng làm vợ nịnh hẳn là khôn?
Này này đây bảo phường hay hót:
"Cái miệng hay là cái lỗ trôn?"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả