Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 9. 7. 2012: Giữa hai dòng chữ

Ý kiến - Thảo luận

14:52 Monday,9.7.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Kinh nhỉ.

Các ông kiểm-ziệt viên làng nào mà trang bị máy-zò tối tân thế?

Trong chữ có mìn?

Tin-tưởng ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả