Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 10. 7. 2012: Cũng vẫn giữa những dòng chữ

  Cũng đề tài giữa những dòng chữ, nhưng đây là tranh của Florian (Romania).

Ý kiến - Thảo luận

10:47 Tuesday,10.7.2012

Đăng bởi:  đặng thanh vân

văn chương có mùi. kiểm duyệt giống như CA vậy.

10:46 Tuesday,10.7.2012

Đăng bởi:  đặng thanh vân

Hình như văn chương có mùi, chó đánh hơi như kiểm duyệt thức ăn ở sân bay Anh quốc vậy. thế mới biết kiểm duyệt báo chí ở "nước khác" cũng khủng khiếp thật.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả