Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 24. 7. 2012: Nghịch lý đám ma

    Bức này của Raed Khalil – nhà hí họa nổi tiếng của Syria.

Ý kiến - Thảo luận

9:37 Tuesday,24.7.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"THẰNG CHẾT cãi/"vãi-đái"/hãi THẰNG KHIÊNG"

Zân miềng bảo rứa!

Ngứa-ngáy ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả