Khác

Tường thuật Sờ Đầu Rùa
(đầy đủ NHẤT :-))

BUỔI SÁNG: Hôm nay, 8. 7. 2010, trời Hà Nội phải đến 40 độ cả ngoài trời lẫn trong lòng. Nhưng ở cửa Văn Miếu Quốc tử vẫn dằng dặc hàng người kiên nhẫn chờ mua vé rồi kéo vào thành đoàn, lặng lẽ tiến thẳng vào khu nhà bia, chỗ đám rùa đá nằm. […]

Ý kiến - Thảo luận

16:06 Tuesday,24.8.2010

Đăng bởi:  ngoc

chưa bao giờ nghĩ đến việc sờ đầu rùa và sẽ kêu gọi sờ đầu rùa... nên sờ trán mình :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả