Khác

Alexandre Meneghini: Chụp đấu vật ở những vùng nghèo

Nhóm “Đấu vật rong” Caravan Super Tarin đem môn thể thao Lucha Libre – đấu vật tự do – đến những vùng nghèo nhất cũng như đến trại mồ côi và các nhà tù ở Mexico, và các buổi đấu này đều miễn phí. Chú thích thêm chút nữa, Lucha Libre là một môn thể thao […]

Ý kiến - Thảo luận

0:16 Tuesday,25.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ông cháu bảo cái màn múa-may-quay-quay 2 tay chân co chân zuỗi của các đô vật làng-TA trước khi sà vào sới gọi là Xe-đài?

Cháu chỉ biết nhõn bài Xe-chỉ-lòn-kim, bây zờ lại biết thêm bài Xe-đài.

ĐÀI thì chắc là Khán-đài,là sới vật rùi.

XE là gì nhỉ?

Bí ghê gớm tiếng Việt cổ.

13:09 Monday,24.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

xem đấu vật-TA, có màn múa may quay quay hai tay chân co chân zuỗi trước khi vào sới trẻ con làng TA rất khoái, nhưng hiếm có cảnh "MÁU" đổ như vật-TÂY này.

nếu ziễn cảnh đánh đấm máu me (zởm) trong trường học liệu có phản-záo-zục không hè? có làm cho con trẻ phát huy bản tính zã-man của phần-CON trong mỗi NGƯỜI không hè?

e zè ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả