Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 11. 8. 2012: Hí họa Iran

  Mohammad Ali Khalaji là nhà hí họa nổi tiếng của Iran, từng được 115 giải thưởng quốc tế về hí họa (sao mà hí họa thi lắm thế nhỉ?) 

Ý kiến - Thảo luận

22:41 Tuesday,21.8.2012

Đăng bởi:  ha van dai

Sức mạnh ghê gớm của quân sự.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả