Nghệ sĩ thế giới

Emil Nolde: Màu rực rỡ đi qua
thời u uất

              Về Nghệ thuật suy đồi, các bạn đọc thêm bài: “Entartete Kunst” – Cuộc thanh trừng trong nghệ thuật.             * Bài liên quan: – “Entartete Kunst” – Cuộc thanh trừng trong nghệ thuật  – Emil Nolde: Màu rực rỡ đi qua thời […]

Ý kiến - Thảo luận

13:41 Wednesday,8.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tự zưng nhớ bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ" của Nguyễn Mỹ...

Kỳ-lạ ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả