Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 19. 8. 2012: Chim tước Tàu

  Có bạn nào biết bức này của ai không?        

Ý kiến - Thảo luận

15:33 Wednesday,22.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chim sẻ Tàu rất nhiều LÔNG
Lưỡi bò Tàu... liếm Biển ĐÔNG...trụi rùi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả