Gẫm & Bình

Con đường tới sự hoàn hảo

Ai đã từng thấy nàng, cho dù quá muộnThấy nàng còn sống, cũng sẽ nói: Thế là đủ để chúng ta Hiểu thế nào là Tạo hóa, thế nào là Nghệ thuật.Bernardo Bellincioni (1452 – 1492)   Được mời đọc lecture tại hội thảo vật lý hạt nhân tổ chức vào cuối tháng 8 năm […]

Ý kiến - Thảo luận

18:45 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

Nguyễn Đình Đăng là người thầy chưa gặp mặt của tôi
những bài viết của thầy rất bổ ích

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả