Thị trường

FIAC đã kết thúc: 39 năm
“vẫn chạy tốt”

Hội chợ mỹ thuật FIAC đã khai mạc tại Grand Palais, Paris, hôm 17. 10. 2012. Hội chợ mở cửa cho công chúng từ 18. 10 và kéo dài đến 21. 10. 2012. Bước vào năm thứ 39, mặc cho mọi thứ nói chung có khó khăn, FIAC vẫn giữ được truyền thống trong tổ […]

Ý kiến - Thảo luận

6:21 Thursday,25.10.2012

Đăng bởi:  admin

@ Ha Nguyen: Nếu Ha Nguyen có nhu cầu kiểm chứng thì tự tìm nhé, và hơi mất công đấy vì là thông tin tổng hợp từ các nguồn lại, xong dịch thành một bài, thêm tí giọng văn cho bạn có cái để đọc.
Soi thậm ghét những cái câu mang hơi hướm mệnh lệnh, kiểu: "tối thiểu phải có, bắt buộc, cần thiết phải ghi rõ, để độc giả  nếu cần có thể kiểm chứng, đối chiếu". Bọn Soi chỉ là một trang web còi, không phải báo nhé, đã đạo đức hơn nhiều báo lớn ở chỗ dịch thì ghi là dịch, không thèm ghi chữ "tổng hợp", còn nếu tổng hợp thì ghi là tổng hợp, không thèm chỉ để tên không như là tự viết ra. Bạn nên lấy những tiêu chuẩn kia ra mà bắt bẻ các trang chính thống trước đi, rồi về đây soi xét với đối chiếu, kiểm chứng.

2:24 Thursday,25.10.2012

Đăng bởi:  Ha Nguyen

Xin cho hỏi bài viết này được Phạm Phong "lược dịch" từ đâu mà không thấy ghi tên tác giả và ghi nguồn ?
Thiết nghĩ những thông tin này là tối thiểu phải có, bắt buộc, cần thiết phải ghi rõ, để độc giả  nếu cần có thể kiểm chứng, đối chiếu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả