Soi học

Từ nữ thần Đất đến ông Địa:
Có liên quan hay là không liên quan?

Sau khi đọc bài “Thần Đất, con gái Ma Vương… phe nào cũng lộng lẫy” của bạn Diệu Vợi, mình vội đi tìm… Nữ Thần Đất, phụ giúp bạn cùng chia sẻ với SOI.   Nếu bạn nào về thăm các chùa miền Tây Nam bộ, sẽ thấy trong chùa có những vị nữ thần […]

Ý kiến - Thảo luận

10:23 Thursday,26.11.2020

Đăng bởi:  Erika Faith

I love learning about Vasudhara, and I find the images presented here to be so beautiful!  I am especially admiring the golden Thần Vasudhara.  Is this statue from Vietnam?  And if so, do you know when it is dated?  It is such a gorgeous piece of art- thank you for sharing it with us!  Any information you (or anyone else) can share with me about it, I would be most grateful for!

17:47 Sunday,4.11.2012

Đăng bởi:  pho duc tung

Theo mình thì thần Đất và Thổ Địa chắc chắn không phải là một. Gần như trong tất cả các nền văn hóa cổ đại đều có khái niệm đất mẹ với nghĩa là người mẹ của vạn vật. Cho dù tên đặt khác nhau, nhưng kiểu gì thì bà mẹ này cũng phải là duy nhất trong thần điện, vì là thủy tổ. Thổ Địa ngược lại là dạng "quan chức" địa phương, cai quản sự vụ của từng vùng đất, vì thế về ý nghĩa cơ bản không thể là đất mẹ, cho dù là trai hay gái.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả