Soi học

Bài 4: Theo Platon, trừu tượng là gì?

 SOI: Các bạn đã đi qua 3 bài về 3 khái niệm căn bản của Platon, cũng như dụ ngôn cái hang, để hôm nay, vào vấn đề then chốt nhất mà loạt bài này hướng tới: “Trừu tượng là gì?”, mà như một lần trong một cuộc thảo luận đã nêu ra, là “trừu […]

Ý kiến - Thảo luận

10:32 Saturday,4.10.2014

Đăng bởi:  gia pham

Trừu tượng là đặc trưng riêng chỉ có ở những sản phẩm của tư duy. Hê-ghen thì cho rằng, trừu tượng là là đặc trưng của tinh thần, của tự duy, của ý niệm tuyệt đối.
Vậy thì hội họa trừu tượng có thể là: đặc trưng của tư duy tạo hình không cốt mang lại vẻ bên ngoài của nó, để hình tượng đạt đến độ trở thành đặc trưng của chính đời sống tinh thần (nội tâm) của họa sĩ, là sự toát lên ý niệm tuyệt đối về vấn đề được khai mở bằng sự cố gắng nhờ vả từ một hình thức, chủ đề, để nói về "âm vọng nội tâm".
Hoặc bằng không nó là thứ không cần giải thích, chỉ cần tiếp nhận bằng linh giác. Nó nhỏ thôi, như là tiếng vọng lại từ một mảng tường cũ mốc mang những hình biến ảo...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả