Bàn luận

Tuấn Mami ơi, rút cuộc thì ai viết những lời ấy?

SOI: Đây là cmt cho bài “UTOPIA: Tuấn Mami cho mạ nảy mầm dưới kính“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Trong bài, Soi xin được ghép 2 cmt riêng lẻ lại (phần chính và phần tái bút), vì cả hai đều liên quan đến một nội dung. Tên […]

Ý kiến - Thảo luận

22:57 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  BTT

Hoa Nguyễn tung ra nắm hỏa mù
Viện đến thầy thầy với u u
U to pi á Hoa cóc biết
Bảo đa ý nghĩa, nhiều cách viết
Đến dẫn ông Mo cũng dẫn sai
Toàn dẫn chữ to cho nó oai
Bênh Tuấn Mami mà như giết
Càng lòi một mẫu nghệ sĩ Việt
Pha màu không xong thích lập ngôn
(Ôi thôi chết rồi trúng vần “ồn”)

20:19 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  Hoa Nguyễn

Theo bài giảng của giáo sư E.Colles ,thày tôi về nghệ thuật Hậu Hiện Đại ( VCA, trường ĐHTH Melbourne),khái niệm Utopia = In no place.Khái niệm này trong nghệ thuật thị giác và nghệ thuật nói chung mang tính ẩn dụ, tuỳ vào văn cảnh hay phạm vi mà có các phiên bản liên quan .Tác phẩm Utopia của Thomas More vào năm 1516 - là khái niệm ban sơ, từ một tên gọi của một hòn đảo do tác giả hư cấu,trong đó nhiều khía cạnh đời sống của Utopia gợi nhớ đến cuộc sống trong các tu viện(Wiki).Từ đó đến nay bản thân từ này nó cũng có lịch sử phát triển riêng rồi- giống như lý thuyết vật lý lượng tử vậy.
Xin góp ý thêm : Cách phê bình của bài viết này có khuynh hướng công kích cá nhân và thiên lệch mà quên đi việc tìm hiểu hay đưa ra được những phê bình nhận xét có sự phát hiện riêng và có giá trị .

16:00 Tuesday,18.12.2012

Đăng bởi:  Meomeo

Quả thực là mình đã cố gắng phân tích nhưng vẫn không tài nào hiểu được những câu đao to búa lớn ấy và có cảm giác rằng người viết lời giới thiệu đã tìm thấy chúng trong một văn bản ngoại ngữ nào đó, dịch sang tiếng Việt rồi bê vào, nhưng rất tiếc anh/ chị ấy chưa giỏi tiếng Việt.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả