Nghệ sĩ thế giới

Kentaro Kobuke: Mắt mở to
tại Hong Kong, lần đầu

Từ 19. 12. 2012 đến 23. 1. 2013, tại Identity Gallery (Hong Kong), họa sĩ Nhật Kentaro Kobuke có cuộc triển lãm tranh và tượng Primal Instincts (Những bản năng ban sơ). Đây cũng là triển lãm đơn đầu tiên của anh tại Hong Kong, được gallery mô tả bằng những lời hết sức hoa […]

Ý kiến - Thảo luận

11:11 Friday,28.12.2012

Đăng bởi:  nghi văn

Sợ thật! Hậu hiện đại là "tìm cách diễn đạt yếu tố chủ quan của con người và giải thích thế giới thông qua cơ chế chủ quan đó"!!! Bó tay! Nếu có thể Soi nên đăng bài giới thiệu của học giả Bùi Văn Nam Sơn trong cuốn "Hoàn cảnh Hậu hiện đại" của tác giả Lyotard (Ngân Xuyên dịch), để Phó Đức Tùng mở rộng tầm mắt và bớt ngoa ngôn. Ghi chú: Lyotard là bố đẻ của lý thuyết Hậu hiện đại.

9:20 Friday,28.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

entaro Kobuke’s first solo show in Hong Kong warms and grabs the heart with an evocative fantasy world filled with contours, masks and the transcendence of men into nature and nature into men.”
"Triển lãm cá nhân của Entaro Kobuke sưởi ấm và đi vào trái tim với một thế giới tưởng tượng đầy rung cảm với những đường viền, mặt nạ và (qua đó thể hiện) sự hòa tan của con người vào tự nhiên cũng như thiên nhiên vào con người."
Ta thấy đây là một ví dụ điển hình về hậu hiện đại, tìm cách diễn đạt yếu tố chủ quan của con người và giải thích thế giới thông qua cơ chế chủ quan đó. Cơ chế transcendence từ người ra tự nhiên và ngược lại được mô tả rõ trong ngụ ngôn Trang Chu hóa bướm, và ở phương Tây được nghiên cứu trong phân tâm học của Freud. Cơ chế này bây giờ được nghệ sỹ chuyển tải từ tranh. Vì thế mới đặc biệt chú trọng ký ức thời thơ ấu (liên quan chặt chẽ tới Freud)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả