Nghệ sĩ Việt Nam

Tranh mới: Ảo giác sau lễ hội

(Trong toàn bài, các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn.)   Dự định bức tranh này sẽ được bày trong triển lãm Giác quan thứ sáu (Sixth sense) tại Bảo tàng Mỹ thuật Kushiro ở Hokkaido vào tháng 6. 2013. Một số chi tiết của bức tranh:            

Ý kiến - Thảo luận

11:30 Thursday,16.4.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

chuẩn hình khối và màu sắc, vụ chủ đề và ý nghía cháu không muốn hiểu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả