Soi học

Phật giáo qua tranh: Một câu chuyện của Bồ tát từng ra gây rất nhiều tranh cãi

Lần trước, trong bài mở đầu về Bồ tát, chúng ta có nói về con đường để một Bồ tát trở thành Phật là phải thực hành 10 Ba-la-mật từ 4 tới 16 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Những “đại kiếp”, “a tăng kỳ” đó thực ra mang một thông điệp ngầm, mang ý […]

Ý kiến - Thảo luận

23:06 Friday,26.11.2021

Đăng bởi:  Khoa nguyễn

Nếu không có Đế Thích thì Đức Phật có được điều ước đó không? Vì lúc ấy Đức Phật chỉ là một người bà là môn bình thường mà.

22:13 Tuesday,3.4.2018

Đăng bởi:  Quỳnh Nguyễn

Mở mang kiến thức, xin chân thành cám ơn Diệu Vợi!

11:49 Thursday,1.6.2017

Đăng bởi:  nguyen diep

Theo lập luận ở trang này https://thuvienhoasen.org/a21687/ve-chuyen-bo-tat-vessantara-tu-dai-noa-bo-thi-vo-con
Thì Đức Phật biết rõ hai đứa con sẽ được sung sướng sau khi " được" đem cho Ba la mon; vậy việc đem cho con có phải bị xem là toan tính không, ý nghĩa của bố thí còn không?

13:04 Wednesday,30.12.2015

Đăng bởi:  Hổng cúng kụ

Nonsense. Giống như các vị kêu gọi chiến đấu anh dũng xông lên, dám đánh, này kia, còn mình ở trong hang đá, thò... Thảo nào ở Ấn bây giờ chỉ còn 5% Bà la bụt. Còn tín đồ đạo khí thế bừng bửng thì còn đông wãi (?)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả