Soi học

Cuộc chiến Pháp-Thanh: từ đó Đại Nam ta thoát Tàu, thuộc Pháp

Hôm nọ một bạn Soi có gửi cho tôi ảnh chụp bức tranh này, và hỏi tôi đây là sự kiện gì mà lại có quân Pháp đánh quân Tàu ở… Lạng Sơn của ta. Trong công cuộc thôn tính thuộc địa, đế quốc Pháp đã gây ra rất nhiều cuộc chiến. Một trong số […]

Ý kiến - Thảo luận

22:53 Friday,17.6.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cuộc chiến này cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng nhưng cuối cùng chỉ có nước mình là thiệt. Pháp thắng đâu chưa thấy chỉ thấy Pháp cắt đất... An Nam để cầu hòa với nhà Thanh.

Công ước Pháp Thanh 1887 nhằm thi hành Điều khoản 3 của Hòa ước Thiên Tân 1885 cho thấy Pháp đã nhường cho Nhà Thanh rất nhiều đất ở biên giới phía Bắc. Nhân tiện đang nói chuyện sủi cảo, cùng trong bài Qua cầu Bắc Luân mình cũng đã nói đến điều này. Đến mãi về sau, khi bình thường hóa quan hệ, ta phân định biên giới với Trung Quốc thì cái Công ước này là thứ Trung Quốc dựa vào nhiều nhất vì có lợi cho họ, ta chỉ đòi lại được có một tí quanh ải Nam Quan mà thôi.

Toàn văn Hiệp ước bằng tiếng Anh có thể xem ở đây 

10:29 Friday,17.6.2016

Đăng bởi:  dilletant

Gợi hai câu từ bài Hà Thành hiểu vọng (Hà Thành thất thủ 1882) - vọng đến tận hôm nay
"Giày Tàu bít gót, Ngô đi bãi,
Váy lĩnh phơi trôn, đĩ rửa hào."

10:21 Friday,17.6.2016

Đăng bởi:  candid

Quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc cũng là một loại phỉ, cướp chạy qua.

10:04 Friday,17.6.2016

Đăng bởi:  tranthanh

Quân Hắc Kỳ là lính đánh thuê mà bác.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả