Gẫm & Bình

Bản sắc cũng phong trần như lịch sử

SOI: Đang trong mạch bàn về “khác biệt”, đi từ “Khác biệt và khác người” đến “Xin đừng khao khát khác biệt” rồi “vẻ bên ngoài của nghệ sỹ“, SOI thấy có vẻ chúng ta đang lạc khỏi một chủ đề đáng phải đào sâu phân tích và rơi vào những cảm tính cá nhân […]

Ý kiến - Thảo luận

22:54 Thursday,13.6.2013

Đăng bởi:  tiến thánh

Bài viết hay quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả