Nhiếp ảnh

So sánh hai bức ảnh: ba mươi phút với nửa giờ

Sáng Ánh

Đối diện là cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, trông như một chuyên gia bán bảo hiểm nhân mạng đi nhầm phòng.

Gia đình của Jennifer

Ảnh và lời bình của Louisa Marie Summer - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả