Nhiếp ảnh

So sánh hai bức ảnh: ba mươi phút với nửa giờ

Sáng Ánh

Đối diện là cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, trông như một chuyên gia bán bảo hiểm nhân mạng đi nhầm phòng.

Burj Khalifa - ở cao ngang với tiên

Ảnh: Daniel Cheong - M. Nha dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả