Nhiếp ảnh

So sánh hai bức ảnh: ba mươi phút với nửa giờ

Sáng Ánh

Đối diện là cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, trông như một chuyên gia bán bảo hiểm nhân mạng đi nhầm phòng.

Ken Domon: Ngồi xe lăn nhưng vẫn chụp ảnh

Soi P tổng hợp từ internet

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả