Nghệ sĩ thế giới

Bị cấm... ở Trung Quốc

  Đây có phải là một chỗ sơ hở vô cùng lớn hay nằm trong chính sách của những người quản lý nghệ thuật ở Trung Quốc? Cho phương Tây thấy rằng Trung Quốc hiện đại và mở cửa, trong khi người Trung Quốc thì lại hạn chế cho xem… Ở Trung Quốc, chính quyền […]

Ý kiến - Thảo luận

10:38 Monday,30.8.2010

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

Đang định khen curator thì bạn Hai Dang lại khen mất rồi. Quay về định khen anh Trần Lương và anh Như Huy hấp dẫn, nhưng rồi lại thôi. Xin lỗi Soi nhé. Thỉnh thoảng comment kiểu này tí cho vui.

0:26 Monday,30.8.2010

Đăng bởi:  Hai dang

Curator của nó cũng đẹp nhỉ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả