Nghệ sĩ Việt Nam

Tranh khu vực II, không rõ địa phương: Từ số 231 – 245

                               

Ý kiến - Thảo luận

15:16 Friday,27.9.2013

Đăng bởi:  candid

Xem tranh cổ động Sĩ nông công thương thế này thì thà đi xem khu vườn ma quái trong link này còn hơn.
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/khu-vuon-ma-quai-rong-1-000-m2-2886087.html
Chỉ tội là chính quyền địa phương đang bắt phá vì không giống cái được gọi là nghệ thuật bình thường. Nghệ thuật bình thường chắc giống tranh cổ động. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả