Gẫm & Bình

New Form 2: Giá như… Có mấy cái giá như…

Nghe mọi người tranh luận, tôi đã đến manzi xem New Form 2. Tôi cứ tưởng đó là triển lãm – hay ít ra cũng mang chút ít phong cách của triển lãm. Nhưng không phải, đó chỉ là dăm tác phẩm treo rải rác trong không gian của quán cà phê Manzi, không khá […]

Ý kiến - Thảo luận

22:52 Tuesday,28.10.2014

Đăng bởi:  Ớ hơ

Module7 thì cũng chẳng hơn gì căn nhà kiểu thuộc địa chỗ Manzi cafe. Chị Phúc bao năm trưng bầy và bán hai dòng nặng tính điêu khắc, là gốm của Nguyễn Tuấn và đồ gỗ Á Âu loại to đùng, cho các bác Tây và các bạn ta loại thích sống kiểu tây. Thành ra vào module7 là đã bị ám bởi style và form dáng ấy bao năm nay rồi. Chị Phúc cũng dám chơi những cái đèn bu gà hoặc giấy bồi hoặc avantgarde, nhưng mà tóm lại là chả mong gì  tại đây có gì đột phá cho anh Nobita xuất tướng đâu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả