Nghệ sĩ thế giới

Ai là chính khách salon?

LND: Các trí thức, văn nghệ sĩ Nga đứng ở đâu trong cuộc khủng hoảng quan hệ Nga – Ukraine – phương Tây? Theo dõi truyền thông và mạng xã hội Nga những ngày này, có thể thấy rõ sự phân tuyến của họ với những cuộc đấu khẩu gay cấn. Chúng tôi trích dịch […]

Ý kiến - Thảo luận

17:27 Tuesday,11.11.2014

Đăng bởi:  Dim

Cuộc trò chuyện điển hình cho nhiều cuộc tranh luận khác trên FB hiện nay, về các đề tài chính trị giữa những phe phái theo quan điểm chính trị khác nhau.
Cách bẻ hướng cuộc nói chuyện, đánh tráo khái niệm của cô nhà báo Kseniya không rõ có được nhóm nào coi là "nghệ thuật tranh luận" không. Nhưng rõ ràng Sobchak nỗ lực và nghiêm túc hơn khi đánh giá về đề tài đang tranh luận.
Quan điểm có thể trái chiều, nhưng trong tranh luận chính trị mà công kích cá nhân và suy diễn quan điểm đạo đức thì chẳng hứa hẹn mục đích gì cao cả.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả