Khác

"Ngưỡng chuyển động": cuộc đấu giá gây quỹ của Sàn Art, trên mạng

  NGƯỠNG CHUYỂN ĐỘNGCuộc đấu giá trên mạng gây quỹ cho Sàn Arttừ 4 – 18. 12. 2014 tại website paddle8.com ‘Ngưỡng chuyển động’, một cuộc ‘triển lãm đấu giá trên mạng’ với paddle8.com, là một khởi xướng gây quỹ của Sàn Art. Triển lãm này giới thiệu bộ sưu tập độc đáo, gồm các tác phẩm […]

Ý kiến - Thảo luận

1:01 Thursday,4.12.2014

Đăng bởi:  IQ ABC

Tranh đẹp quá

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả