Nghệ sĩ thế giới

Liu Dan: Đông Tây kim cổ kết hợp bằng mực Tàu

  Gallery Eskenazi ở London sẽ triển lãm một loạt 10 tranh mới toanh vẽ bằng mực tàu của họa sĩ đương đại Trung Quốc, đồng thời cũng là một bậc thầy trong bộ môn này: Liu Dan Sinh năm 1953, Liu Dan từng triển lãm nhiều nơi trên thế giới, lại toàn những nơi […]

Ý kiến - Thảo luận

18:30 Sunday,11.10.2015

Đăng bởi:  bùi phan trung dũng

anh không thuôc về một truyền thống nào, nhưng nhìn tranh mực tầu của anh thì biết ngay anh là ĐẠI HÁN

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả