Bàn luận

Cựu chiến binh trận Ia Drang:
Những con người ấy như không hề già

Cuối tháng 11 vừa qua, tôi lại có vinh dự được các cựu chiến binh của chiến dịch Pleime (tháng 10-tháng 11 năm 1965) “rủ” đi họp mặt cùng “các cụ”. Đây là một hoạt động dân sự tự nguyện, vì mỗi cựu chiến binh thành viên đóng vài trăm chi phí cho cuộc gặp […]

Ý kiến - Thảo luận

23:19 Tuesday,5.1.2016

Đăng bởi:  THƯƠNG TRƯỜNG

Chúc mừng họa sĩ Hoàng Đình Tài
Anh vẽ tranh thời chống Mỹ khói lửa đạn bom mà cứ thấy thư giãn như mới vẽ ngày hôm nay.
Màu mới, bố cục có tính toán, dáng được cân nhắc. Cẩn thận một bức ký họa trong hoàn cảnh chiến trường. Thế còn gì bằng. Nhưng...

10:02 Tuesday,5.1.2016

Đăng bởi:  Phạm Cúc Tùng

Ký họa của anh Hoàng Đình Tài đẹp quá. Đẹp hơn những tranh anh vẽ sau này. Không biết bộ tranh thời chiến này đã có đại gia nào mắt xanh ẵm chưa.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả