Nhiếp ảnh

Giải nhiếp ảnh iPhone (phần 2): đẹp như tranh và hơn cả tranh

(Tiếp theo phần 1) Hạng mục Thức ăn:      Hạng mục Phong cảnh:     Hạng mục Lối sống:     Hạng mục Thiên nhiên:     Hạng mục Tin tức/Sự kiện:     Hạng mục Khác:     Hạng mục Panorama:      (Còn tiếp)

Ý kiến - Thảo luận

15:28 Sunday,7.8.2016

Đăng bởi:  DVT

"chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh bạn luôn mang theo mình"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả