Văn & Chữ

Giả mẫu (phần 1): đầu tiên là chuyện giàu sang

Giả mẫu là một nhân vật được tạo hình đặc sắc vào bậc nhất trong Hồng Lâu Mộng. Giả mẫu có vị trí đứng đầu Giả phủ, tầm ảnh hưởng bao trùm cả hai nhà Ninh, Vinh. Gầu như toàn bộ các cô gái trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách (ngoại trừ Diệu […]

Ý kiến - Thảo luận

9:05 Tuesday,1.11.2016

Đăng bởi: 

:) còn có một vài chi tiết so ra còn mang tính biểu tượng hơn là tả cảnh giàu sang ạ (vì sang thì bao y chưa hẳn đã sang, nhưng vận thì lúc ấy Giả phủ đúng là vào vận Thái). Ví như (Chương 31), đoạn Tương Vân đi dạo trong Đại Quân Viên thấy hoa cây hoa thạch lựu:
- Bên này có hoa thạch lựu bốn năm cành xúm xít lại, chùm nọ nằm chồng lên chùm kia, sao mà đẹp thế!

- Hoa cỏ cũng như người ta vậy. Khí mạch mà đầy đủ, thì càng lớn càng đẹp.

cái này người dịch là nằm chồng lên, nhưng nguyên gốc là 楼子花, từ nhụy hoa dưới lại trổ cuống lên thành một đóa khác ở trên, cái này chồng 2 hoa đã hiếm google mãi mới thấy 1 hình, đây là chồng tới những 5 hoa, “Khí mạch đầy đủ”,đâu chỉ đầy đủ, nghĩ là thấy phúc trạch của chủ gia tộc to lớn thế nào :D

(Thạch lựu hoa đúng nhất là trỏ Nguyên phi, nói cô ấy là phúc trạch lớn nhất của Giả phủ của không sai ạ :) )

7:40 Monday,31.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Vũ quá thiên thanh là màu xanh của đồ sứ Sài diêu. Loại sứ nổi tiếng bị thất truyền.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả