Thị trường

Tác phẩm gây tranh cãi của Dali được mang ra đấu giá

  “Ngôi sao” trong phiên đấu giá “Nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng của nhà Bonhams, diễn ra vào thứ Năm, 2. 3. 2017 sắp tới tại London, sẽ là bức “Figura de perfil” (La Hermana Ana María) của Salvador Dali. Tác phẩm là một bức chân dung của em gái Dali (thua ông […]

Ý kiến - Thảo luận

10:46 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Vốn là kẻ khá ô trọc, về già mới cố tỏ ra đạo mạo, tôi đã chót xem tranh trước khi đọc bài. Và cũng nhận thấy bàn tọa của các nhân vật nữ trong tranh được nhấn mạnh - trùng với ý của tác giả bài. Không hẹn mà nhất trí ra phết, đúng điều lệ đây.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả