Gẫm & Bình

Xem "Kho báu từ con tàu...": Biết là giả mà vẫn phải nghĩ

Với một người thưởng thức nghệ thuật một cách cơ hội, Mòe thấy triển lãm này thú vị (còn chất lượng tác phẩm thì là một chuyện khác). Này nhé: 1. Háo hức Khi nghe tên và xem qua giới thiệu, thấy rất tò mò muốn xem Hirst xử lý ra sao với “Kho báu […]

Ý kiến - Thảo luận

5:44 Wednesday,18.4.2018

Đăng bởi:  Con Mòe Béo Bụng

@Siêunoob:
Chí phải. Móeeeeeeeeeeeeeeeee

9:02 Monday,16.4.2018

Đăng bởi:  Siêunoob

Đọc bài của bác làm em nghĩ có khi phải xem lại cách hiểu tiêu đề của cái triển lãm này. Giờ ta đang hiểu "Treasures from the Wreck of the Unbelievable " theo ảnh hưởng context của cái kho báu với cả đắm tàu.  Nhưng biết đâu Hirst lại chẳng đang chơi tiếng Anh rất đơn giản thôi: "Treasures of the Wreck of the Unbelievable" dịch thô chỉ là "Những thứ hay ho nảy sinh từ việc bóc trần những điều hoang tưởng" :).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả