Đi & Ở

Ấn Độ: Nam-Bắc một nhà, hay là việc ăn lá đa và lá chuối

Trong phần bình luận của bài Ẩm thực Ấn Độ (bài 3): Nếu không ngại làm và không sợ dầu mỡ, bạn Ciên có hỏi: “Ấn Độ có hai vùng: Nam Ấn và Bắc Ấn. Ở Nam Ấn là khu Tamil Nadu do chủ yếu người Tamil sinh sống. Em có người bạn là người […]

Ý kiến - Thảo luận

16:24 Friday,6.3.2020

Đăng bởi:  Khánh

Cám ơn chú Đặng Thái vì bài viết. Bài viết càng trở nên thân thương sau khi cháu đi Ấn Độ về.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả