Nghệ sĩ Việt Nam

Điều không nói được với các gallery

     Tôi có may mắn được biết một họa sĩ, anh không có tiếng nhiều trong giới, nhưng tranh của anh lại bị sao nhái giả thật khá nhiều trên thị trường, và qua gần gũi, tôi nhận thấy hoàn cảnh và việc sáng tác tranh của anh là một điển hình cho hiện […]

Ý kiến - Thảo luận

16:26 Saturday,7.5.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Huyền

ĐỒNG Ý !!!!!

6:37 Friday,15.4.2011

Đăng bởi:  han

Tất cả là do mình. Tất nhiên rất nhiều gallery là như thế nhưng trở thành như vậy là do mình. Bài này bào chữa cho các họa sĩ "thương mại" nhiều quá. Họ có lỗi do muốn như vậy, không nên cường điệu lý do khách quan để biến mình hoàn toàn thành nạn nhân.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả