Gẫm & Bình

Tại Viet Art: PHÍA SAU MÀU VÀNG

PHÍA SAU MÀU VÀNG Triển lãm hội họa của Đoàn Văn ĐứcTừ 11. 5 đến 16. 5. 2011Viet Art Center42 Yết Kiêu, Hà Nội   Từ ngày 11. 5 – 16. 5. 2011, Viet Art Center giới thiệu triển lãm hội họa Phía sau màu vàng của Đoàn Văn Đức đến từ Vũng Tàu. Họa […]

Ý kiến - Thảo luận

23:55 Monday,16.5.2011

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Xem triển lãm thì thấy thích tranh... ở trên Soi hơn. Phòng tranh thấy thiêu thiếu một cái gì đấy. Cảm ơn Soi đã cho xem ảnh đẹp.

21:42 Sunday,15.5.2011

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Hình thức, chất liệu, kỹ thuật và quan niệm nghệ thuật không mới nhưng tranh Đẹp. Xem tranh thật chắc sẽ thú vị nhiều hơn. Xin chúc mừng họa sĩ.

16:45 Friday,13.5.2011

Đăng bởi:  Phạm Kiên

Tôi thích bài viết của anh Nguyễn Anh Tuấn, nhất là phần phân tích về hội họa trừu tượng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ở cuối bài viết. Tôi cũng đang vẽ tranh trừu tượng. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm 2011 tôi sẽ làm Solo trừu tượng! Hẹn gặp lại Soi cùng các bạn!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả