Bàn luận

Soi thua, Trần Lương thua,
chỉ có giáo điều là thắng?

  Tôi không hề có ý định làm cho rõ cái việc Soi đúng hay Trần Lương đúng vì đúng sai cũng rất tương đối, chưa kể cả hai đều có phần đúng (nhiều). Mà chả nhẽ nếu Soi đúng thì Trần Lương không đủ khả năng làm nghệ sỹ nữa hay sao. Hoặc ngược […]

Ý kiến - Thảo luận

17:39 Monday,9.8.2010

Đăng bởi:  Vũ Hoàng Châm

HOAN HÔ BÀI VIẾT CỦA SOI!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả