Tin tức

Tin-ảnh: Mỗi nơi một chút, qua ảnh

         

Ý kiến - Thảo luận

15:44 Wednesday,22.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Lá cờ Olympic vừa mới phất phơ ở London nay đã về đứng bên tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro..."

Zạ, tiếc quá, đội làng TA quắn vừa rùi chả được zải nào tại thành Luân-Đôn, vì có môn sở trường nào của quân TA được đưa vào zải để thi thố đâu.

Tới đây, nếu Ban tổ chức có các môn thi đấu:

VẮT-CỔ-CHÀY-RA-NƯỚC

hoặc

QUA-SÔNG-ĐẤM-CHÀY-VÀO-SÓNG

thì hẳn quân TA chả tha làng nào.

"Tương lai thuộc về các vận động viên Vắt-cổ-chày và Đấm-chày"

ạ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả