Gẫm & Bình

Đọc cho vui tai, cuối năm: Bài 1 -
Lạc vào mỹ thuật

Cuối năm 2011, có một bạn comment vui dưới một bài viết của tôi trên Soi đại ý rằng: “Xem tranh không chỉ bằng mắt mà cần có rung có tim và cả đầu. Người Việt mình hay có câu nghĩ bụng, hay là Lâm xem tranh bằng bụng” Tôi trả lời bạn đó rằng […]

Ý kiến - Thảo luận

13:58 Sunday,30.12.2012

Đăng bởi:  Trần Đức Như Không

Khi Nam Tào đã gọi thì có dùng tiền cũng vẫn phải đi qua cửa tử.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả