Gẫm & Bình

Các vấn đề của triển lãm mỹ thuật toàn quốc tại Việt Nam

  LỜI RÀO ĐÓN: Thưa các đồng nghiệp và các quý độc giả, người viết chỉ là một họa sĩ yêu nghề, may có ham thích tìm hiểu lịch sử mỹ thuật nước nhà và phần nào đó mỹ thuật thế giới nên khi được thầy Lê Anh Vân đặt bài, các bạn Yên Thế, […]

Ý kiến - Thảo luận

21:19 Sunday,11.10.2015

Đăng bởi:  vô danh

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam trao giải cho tranh chép quá là ô nhục! Không nên so sánh với nước ngoài! Khi nào những người giảng dạy có năng lực thực sự thì mới có những họa sỹ giỏi. Khi nào những"tay"chấm giải đủ tầm hiểu biết mới có những tác phẩm chất lượng !!!!

23:42 Monday,25.2.2013

Đăng bởi:  PHỊ NÂY HẢO

Bác Đức Hòa viết kỹ lưỡng quá về các triển lãm mỹ thuật toàn quốc nước ngoài, cho thấy Ta càng phải kiên định duy trì đều đặn triển lãm MTTQ 5 năm một lần bất chấp sau ngày khai mạc các triển lãm này vắng như CHÙA BÀ ĐANH. Bác Hòa cho biết thêm là ở Bển họ có vắng khách xem như Ta không ạ?
Nghe đồn là Triển lãm Festival mỹ thuật trẻ 2011 vòng đầu bỏ phiếu thì giải Nhất được xác định là một tác phẩm Đồ họa sắp đặt, sau thế nào đó BTC lại họp lại HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT để bỏ phiếu lại và cuối cùng Giải nhất được trao là tác phẩm Video art, điều đó có đúng không ạ? Còn ở triển lãm MTTQ 2010 thì các củ nghệ làng ta đều rõ mười mưoi là tranh khắc được treo của họa sĩ Đinh Lực bị phạm quy thế mà vẫn qua được mắt của BTC và hội đồng nghệ thuật. Bác Hòa là ủy viên hội đồng triển lãm năm 2010, có biết trường hợp nào ở các triển lãm ở Bển mà giống ta không ạ?
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả