Văn & Chữ

Hãy kìm hãm niềm tự hào thái quá

  Shakespeare viết trong nguyên bản Macbeth: Life’s but a walking shadow, a poor player That struts and frets his hour upon the stage And then is heard no more. It is a tale Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing. Dịch ra tiếng Anh hiện đại là: Life is nothing […]

Ý kiến - Thảo luận

6:04 Thursday,11.9.2014

Đăng bởi:  admin

Ạnh Nguyễn Chí Hoan ơi, anh gửi về mail này: soihouse@yahoo.com.vn nhé, và để chắc anh, anh gửi kèm về fb soihouse, đính kèm file ở hộp tin nhắn ấy anh nhé, người trực nhận được sẽ báo anh ngay. Cảm ơn anh rất nhiều.

5:45 Thursday,11.9.2014

Đăng bởi:  nguyễn chí hoan

Dear Soi,
Tôi muốn gửi bài thảo luận về tiểu thuyết của nguyễn việt hà. Chẳng hay gửi bài cho quý vị thì làm như thế nào nhỉ?

nguyenchihoan

19:58 Friday,15.3.2013

Đăng bởi:  Bồ geisha

"Kiều là một câu chuyện của Tàu." là bởi vì cái anh Đại Cồ nó không thích ai nói động đến mình, nên cứ phải xa gần, vay mượn. Bỗ cháu làm cho lều báo (cửu vạn thôi), có hôm viết bài xong, BTV bảo, hay là anh xem Tây có cái gì giông giống thì dịch, dễ đăng hơn, chứ viết thế này zễ động trạm.
"Tào Tháo sẽ nhốt hai Kiều – vợ của Chu Du và Tôn Sách – vào đó hành lạc." Nghe thày Đăng viết câu này bố cháu hứng quá... Khó kìm hãm. Can gián mà như xúi thế này.
Nhớ ngày xưa đánh nhau chết hàng trăm trăm ngàn người đánh nhau vì gái (chỉ vì nàng Helen em zâu Agamemnon), được cái nghĩ ra chuyện con ngựa thành Troi nay cả thế giới hoc theo làm gián độp và nhiều mưu đồ khác...
Rồi đọc sách thấy nói Đông Ngô là đất chứa cả vùng Bách Việt (trên dâu dưới bộc). Hay Mr. Đăng viết bài nữa để cho niềm tự hào thái quá nó quá đà, nó bựt cúc ra, (hở chym xấu hổ), đỡ phải kìm hãm nó. Tks.
 

13:52 Friday,15.3.2013

Đăng bởi:  admin

Soi đã thay hình vào bài. Cảm ơn anh Đăng nhiều.

13:04 Friday,15.3.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Bức minh hoạ của Vũ Cao Đàm là cảnh Kim Trọng gặp Kiều lần thứ hai sau khi đã giả làm "sinh viên trọ học" dọn đến ở cạnh nhà Kiều để trèo tường sang tự tình. Còn đoạn thơ trong bài là về lần đầu tiên Kiều gặp Kim Trọng, trong lúc đi tảo mộ.
Vì thế, theo tôi, nên thanh minh hoạ của Vũ Cao Đàm bằng minh hoạ sau đây của Lê Lam thì hợp cảnh hơn:
http://a133.idata.over-blog.com/0/42/84/39/Album2/kieukimtrong.gif

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả