Nghệ sĩ Việt Nam

Tranh trưng bày tại nghĩa trang Trường Sơn - khu vực Hà Nội (phần 1)

Cho đến thời điểm này, đã có gần 100 bức tranh và tượng giấy gửi đến các đầu mối liên lạc tổ chức triển lãm. Dưới đây là hình chụp các sáng tác nhận được ở đầu mối Hà Nội (họa sĩ Trần Nhật Thăng). Vẫn còn một số khác chưa kịp làm border. Soi […]

Ý kiến - Thảo luận

22:18 Thursday,4.4.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Rất mong và kính mong triển lãm thành công. Chúc Anh Trần Nhật Thăng và cộng sự hoàn thành ý niệm. 

20:56 Thursday,4.4.2013

Đăng bởi:  VHNT HY

Đính chính: Bức “Bến Đục – Hương Tích”, Tác giả là Nguyễn Thái Cớ,  Hưng Yên.
Thanhks!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả