Nghệ sĩ thế giới

Tiếng Anh cuối tuần: Yinka Shonibare MBE nói cầu kỳ về đa bản sắc

Đọc phát biểu của họa sĩ bằng tiếng Việt nhiều khi còn chẳng hiểu được hết, nên đọc bằng tiếng Anh có khi… không hiểu gì cả, nhưng vẫn phải tập đọc cho quen thôi. Mời các bạn đọc 500 chữ Yinka Shonibare MBE nghĩ về tượng của anh, đăng trên ArtForum. Bạn Noon cho […]

Ý kiến - Thảo luận

12:28 Saturday,13.4.2013

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Pha Lê, đúng là thiếu chữ "có". Soi đã làm rớt trong lúc biên tập. Đã thêm vào.

12:25 Saturday,13.4.2013

Đăng bởi:  phale

We’re all capable of being greedy.
Dịch thành: Chúng ta thảy đều khả năng thành người tham lam
Hình như là câu này đánh thiếu từ? Có thể câu nguyên vẹn người dịch muốn đánh là "chúng ta cả thảy đều có khả năng trở thành người tham lam"
Còn như mình thì mình sẽ dịch vậy cho nó "tiếng Việt" hơn: Tất cả chúng ra đều có khả năng trở thành người tham lam

They’re human emotions and I don’t think anyone, regardless of their race or gender, should be excluded from having and expressing a wide range of them in their work
Dịch thành: Đó là cảm xúc rất người, và tôi không nghĩ bất kỳ ai, dù tộc nào, giới tính nào, có thể thoát khỏi việc có và thể hiện đủ loại cảm xúc đó trong tác phẩm.
Dịch vậy là rất chính xác. Tuy nhiên theo kinh nghiện của mình thì tiếng Anh người ta xài phủ định theo cái cấu trúc tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt y chang thì cũng đúng nhưng đọc hơi khó trôi. Mình có thể sắp xếp lại thành:
Đó là cảm xúc rất người, và tôi nghĩ bất kỳ ai - dù thuộc tộc nào, giới tính nào - cũng không nên thoát khỏi việc có cảm xúc và thể hiện đủ loại cảm xúc đó trong tác phẩm. 
Cũng vẫn đúng và dễ đọc hơn :)

Cảm ơn người dịch đã bỏ công dịch statement này! Dịch thường đã khó, dịch statement của nghệ sĩ là... vô cùng đau đầu.  

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả