Khác

Sàn Art ơi, rất hay, nhưng "tuổi 40" là bao nhiêu tuổi?

OPEN CALL Sàn Art mời bạn gửi hồ sơ tham dự ‘Phòng Thí nghiệm Sàn Art: Phiên 4’! Tất cả nghệ sĩ tuổi 40 và dưới 40 tuổi đều có thể đăng ký! Khởi động từ tháng Năm 2012, ‘Phòng thí nghiệm Sàn Art’ là chương trình lưu trú/xưởng sáng tác đầu tiên ở Việt […]

Ý kiến - Thảo luận

10:58 Saturday,8.6.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Bích Trà

chương trình dành cho nghệ sỹ Việt Nam dưới 40 tuổi nên "tuổi 40" là đúng 40 Soi ơi ^^

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả