Bàn luận

Thực sự là buồn cho cuộc tranh luận này

Sau khi đưa bài Nhà tích bụi và tốn điện của Võ Trọng Nghĩa lên, trên Soi xuất hiện nhiều bài phân tích và các cmt đồng tình lẫn phản đối, thôi cứ tạm gọi lại là hai phe đi. Mặc dù Soi đã đề nghị các bạn cứ bình tĩnh tranh luận, nhưng phe […]

Ý kiến - Thảo luận

1:09 Tuesday,1.10.2013

Đăng bởi:  NHN

Các công trình của a Nghĩa có những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế... Vấn đề này tồn tại không phải chỉ ở riêng công trình này mà công trình nào cũng vậy thôi...Nhưng tác giả thì thường chỉ nhìn thấy mặt tốt mà ít khi nhận ra được nhược điểm của mình..
Em nghĩ diễn đàn này mở lên mục đích là chỉ ra những điểm còn hạn chế mà chính người thiết kế chưa nhìn ra.., mọi người cùng nhau đưa ý kiến để có được các sản phẩm tốt đẹp hơn chứ không phải để công kích nhau.
Đã là nghệ thuật thì bao giờ cũng có nhiều quan điểm trái chiều nhau...Nên bình tĩnh lắng nghe và tiếp thu ý kiến...
Hy vọng đây là một diễn đàn bổ ích cho những người làm nghệ thuật..

10:18 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  dê làm khổ bò

Biết rồi, khổ lắm... NHƯNG xin các bạn cứ NÓI MÃi. Để con cháu mình sẽ thôi oánh nhau, tranh nhau trèo cái thang lên trực thăng, cuối cùng trực thăng (vận hội) bay đi, để lại một lũ lành thành què.
Xưa có lần đi nộp dự án, thấy quang cảnh như chen mua lá bãnh chưng thời xưa. "Thằng" Tây đi cùng bảo: (Đại Kồ) chúng mày chưa có miếng gì đã đánh nhau vỡ đầu". Về nhà thấy mụ phó Đoan chù Cty hằm hè như muốn ăn thịt bọn tớ: Có mỗi việc chen mà cũng đ... xong!
"Thực sự là buồn", nhưng lại Vui, vì thấy còn có người buồn, như mình.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả