Gẫm & Bình

Muốn giản thì phải tinh, muốn tinh thì phải cầu kỳ. Ta thì không tinh...

Trong bài Đừng nhầm bản tính với bản sắc, cậu Trịnh Lữ nói: “Tinh giản không phải là sơ sài nghèo nàn, mà là thái độ chắt lọc rất kỹ lưỡng và công phu để tìm ra giải pháp tối ưu và hiệu quả cao nhất. Hiệu quả trong phạm trù mình đang bàn luận […]

Ý kiến - Thảo luận

14:14 Monday,15.7.2013

Đăng bởi:  Con nhà mẹ Đốp bố Đoành

Mr. Tùng viết: "nghĩa là cứ tin là có, làm như có, thời nó sẽ có, còn bảo là không, làm như không thì cũng là không."
Câu này tác giả khẳng định hay định phê phán? 
Xin phép được dẫn Tây một chút, theo sách Nguyễn Du, chỉ yếu để giữ gáo, không có ý chơi trội ạ.
Cuốn sách về Khrushev Пять выборов Никиты Хрущёва do chính cháu ông viết, viết rằng theo Khrushev, để khẳng định về CNXH, ông đưa ra những ví dụ về tiêu chuẩn của con người CSCN, thậm chí mỗi ngày được phân phổi mấy quả trứng. (bạn nào thực sự quan tâm, có thể gửi chương có liên quan, bằng tiếng Việt, qua Soi, chỉ mong bản quyền dịch được tôn trọng).
... ... ...
Rồi đến đời Brezhnev, khi được báo cáo là các chỉ tiêu của CNXH, về thực chất, không đạt. Sa hoàng này bèn phán: chúng ta đã hoàn thành xong giai đoạn gầy dựng XHCN, nay chuyển sang xây tiền đề cho CNCS.
Kết quả của quá trình "không (thể có) mà cứ xưng xưng bảo là có" này ra sao, cả thế giới đều biết...
À may vai ngã... có chuyện Việt đây rồi.
Đồ Sơn cứ khăng khăng bảo là không có zấn đề nuộc thân xác phụ nữ, nhiều VIP làm ra bộ không nhận thấy ló, và zấn đề này trở thành không?
Câu cuối: dạo này diễn đàn Soi yêu mến xuất hiện những phát kiến động trời. Nhiều người làm như hổng có!

10:42 Monday,15.7.2013

Đăng bởi:  TNXP

Chúng tôi nhớ ngài Diogenes có đặc điểm thích dùng bàn tay làm mọi việc. Ngài sống ở gầm cầu nên hay tiện thò tay múc nước ực cho tiện. Vục mặt vào nước hình như chỉ có ngài Biogenes thui.  

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả