Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54

                        *  Bài liên quan: – Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   – Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30– Giải […]

Ý kiến - Thảo luận

13:21 Saturday,24.8.2013

Đăng bởi:  Phương Vẹt

Bức 46 và 47 trông như cùng một người vẽ ấy nhỉ.
Đỗ Thị Ninh vẽ quá tệ. Thà là trường phái ngây thơ đi một nhẽ, đây là nguệch ngoạc. Những đường viền thân người trông ẩu tả như làm hàng mỹ nghệ ấy.
Đoàn Hồng vẽ như từ ảnh ra, lạnh lẽo.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả