Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 66 đến 77

                      *  Bài liên quan: – Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   – Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30– Giải Mỹ […]

Ý kiến - Thảo luận

18:58 Monday,26.8.2013

Đăng bởi:  EM CÓ Ý KÒ

bức Ba lê dân tộc hiện đại hay nhất đấy ạ. Nhân vật nữ tiền cảnh trông như Thiên Nga. Còn nhân vật nam thì lịch sự, ăn mặc thoáng, mát mẻ mà vẫn không " lộ hàng". Màu sắc trẻ trung, đầy cảm xúc.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả