Gẫm & Bình

Bài 3: Nam trói vs Nữ cởi

  Chưa bàn đến ý nghĩa của những tác phẩm của nghệ sĩ ta trong In: Act và những vấn đề họ đề cập vội, ở đây tôi chỉ muốn bàn thêm vài dòng về những vấn đề “kỹ thuật”, những thủ pháp thuần túy hình thức thường gặp, lặp đi lặp lại qua nhiều […]

Ý kiến - Thảo luận

17:33 Tuesday,5.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

không có nghệ thuật rẻ tiền, chỉ có người thể hiện rẻ tiền

22:37 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Cứ nam trói và nữ cởi là nổi tiếng hả Lâm?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả