Chiêm tinh

Bộ ba quyền lực trong Tarot: Nữ Hoàng, Hoàng Đế, Thầy Tư Tế

Tiếp theo bài 1 và bài 2 Nếu ở bài trước, chúng ta đã được tiếp xúc với 3 lá đầu tiên của bài Tarot, chỉ cái tôi đang muốn vượt thoát (Thằng Khờ), cái ý thức hiện hữu và tiềm năng của hành động (Nhà Ảo Thuật), cái tiềm thức và tiềm năng của […]

Ý kiến - Thảo luận

2:56 Friday,3.1.2014

Đăng bởi:  Dustin Hoang

Xin tác giả viêt nhiều bài. Chứ đợi vài tuần mới có 1 bài, đói quá. Ngày nào cũng vào xem. Cám ơn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả