Chiêm tinh

Tiết Chế và Quỷ Dữ: Bốc được đều đau cái đầu

Tiếp theo bài 6 và bài 7 (SOI: Lưu ý các bạn: sau 22 lá của bộ Đại Bí Mật, chúng ta sẽ bước vào phần giải đoán chỉ với 22 lá này. Các bạn đọc kỹ lại bộ này từ bây giờ đi nhé!) Lá XIV Tiết Chế (Temperance) Dịch chữ tiết chế (theo […]

Ý kiến - Thảo luận

19:08 Wednesday,23.9.2015

Đăng bởi:  minh

khoái mấy bài quá, bộ website hết mấy bài thần thoại à

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả