Nghệ sĩ Việt Nam

Tiền bán tranh lần này sẽ đổi được gì?

Ở Việt Nam có nhiều thứ vốn dĩ đơn giản bỗng sau một đêm tối trời chợt chở thành “nhạy cảm”. Chẳng hạn như việc làm từ thiện hiện nay cũng trở thành một việc hết sức “nhạy cảm”. Vì đâu nên nỗi? Theo những nguồn tin không chính thức nhưng vì xuất phát từ […]

Ý kiến - Thảo luận

11:38 Monday,14.4.2014

Đăng bởi:  Tuan Trinh

Cảm ơn Phạm Huy Thông về bài viết với những thông tin hữu ích.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả